• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Tilskudd til sosial inkludering og rekruttering av frivillige - søknad

Informasjon

Søknad om tilskudd til sosial inkludering og rekruttering av frivillige
 
Hvem kan søke:
• Lokale lag og foreninger (frivillige organisasjoner)
 
Prosjekter som det søkes midler til må:  
• Bidra til å rekruttere:

  - Frivillige
  - Instruktører
  - Aktivitører
  - Andre
• Bidra til at aktiviteten til foreningen styrkes og øker


Tilskuddet kan benyttes til:
• Arrangementer
• Opplæringsaktiviteter for frivillige
• Rekruteringsaktiviteter for frivillige


Krav:
• Foreningen må være registrert i Friskus og legge ut aktiviteten det søkes støtte til i aktivitetskalenderen horten.friksus.com.
• Aktiviteten bør settes i gang innen utgangen av september 2023 og må være gjennomført innen utgangen av 2023.
• Mottaker av midler skal rapportere hvordan pengene er benyttet. Hvis tilskuddet ikke er benyttet i tråd med søknaden, kan det bli reist krav om tilbakebetaling.
• Søknad om midler skal leveres elektronisk.
• Sluttrapport og regnskap må sendes senest en måned etter prosjektets sluttdato til postmottak@horten.kommune.no.

Se ytterligere informasjon på Horten kommune sine hjemmesider.  Søknadsfristen er 30. juni 2023. 

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader